Gói thầu: Gói thầu số 03 – dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn thị xã Sơn La (nay là thành phố Sơn La), tỉnh Sơn La

Gói thầu: Gói thầu số 03 – Kế hoạch đấu thầu: dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn thị xã Sơn La (nay là thành phố Sơn La), tỉnh Sơn La

03
2008
2008
Giá gói thầu:
 • 36.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn thị xã sơn la (nay là thành phố sơn la), tỉnh sơn la