Gói thầu 03 Mua sắm bộ lưu điện UPS online 10kVA

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu 03 : Mua sắm bộ lưu điện UPS online 10kVA. Dự án nhóm C, ngành Điện

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Trung tâm Điều độ Thông tin – Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh
Số hiệu: 05/QĐ-ĐĐTT-TĐ
Ngày ban hành: 26/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Trung tâm Điều độ Thông tin – Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh
Số hiệu: 10/QĐ-ĐĐTT-TĐ
Ngày ban hành: 09/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 211000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu 03 : “Mua sắm bộ lưu điện UPS online 10kVA” (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu 03 “Mua sắm bộ lưu điện UPS online 10kVA”
 • 211.000.000 (VND)
 • KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 05/2009Trọn gói 45 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 92
  Ngày xuất bản 08/05/2009