Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Gò Công Đông

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Gò Công Đông, dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Cục Thuế tỉnh Tiền Gaing
Số hiệu: 97/QĐ-CT
Ngày ban hành: 24/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 104/QĐ-CT
Ngày ban hành: 04/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 13.464.345.531(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Gò Công Đông (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Gò Công Đông
 • 10.731.036.605 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 09 giờ 30 ngày 05 tháng 06 năm 2009Theo đơn giá 300 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 96
  Ngày xuất bản 12/05/2009