Cải tạo, mở rộng Trường Quân sự địa phương

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, mở rộng Trường Quân sự địa phương, Dự án nhóm C, ngành Quốc phòng an ninh.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 3410/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tìên Giang
Số hiệu: số 1436/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Quốc phòng, an ninh
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.870.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, mở rộng Trường Quân sự địa phương (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 San lắp mặt bằng, hàng rào
 • 4.259.511.695 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 150 ngày
  2 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công
 • 12.652.015 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  3 Tư vấn giám sát thi công
 • 82.828.525 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  4 Bảo hiểm công trình
 • 8.434.677 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói Theo tiến độ thi công
  5 Kiểm toán
 • 21.981.522 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói 30 ngày
  6 Quản lý dự án
 • 74.378.512 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 95
  Ngày xuất bản 13/05/2009