Gói thầu: Kiểm toán – Cải tạo, mở rộng Trường Quân sự địa phương

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, mở rộng Trường Quân sự địa phương

5
Quý III/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 21.981.522 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, mở rộng Trường Quân sự địa phương