Gói thầu mua sắm thiết bị phòng thực hành vật lý, phòng thực hành hóa học, phòng thực hành sinh học, thiết bị đồng bộ phòng thư viện, nội thất phòng làm việc, phòng tin học, phòng học ngoại ngữ (LAB), phòng hội

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu mua sắm thiết bị phòng thực hành vật lý, phòng thực hành hóa học, phòng thực hành sinh học, thiết bị đồng bộ phòng thư viện, nội thất phòng làm việc, phòng tin học, phòng học ngoại ngữ (LAB), phòng hội. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An
Số hiệu:2295/QĐ_UB
Ngày ban hành:07/07/2004
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Long An
Số hiệu:163/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành:24/04/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 19.640.597.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu mua sắm thiết bị phòng thực hành vật lý, phòng thực hành hóa học, phòng thực hành sinh học, thiết bị đồng bộ phòng thư viện, nội thất phòng làm việc, phòng tin học, phòng học ngoại ngữ (LAB), phòng hội họa, công trình Trường Trung học Phổ thông Cần Đước. (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Gói thầu mua sắm thiết bị phòng thực hành vật lý, phòng thực hành hóa học, phòng thực hành sinh học, thiết bị đồng bộ phòng thư viện, nội thất phòng làm việc, phòng tin học, phòng học ngoại ngữ (LAB), phòng hội họa, công trình Trường Trung học Phổ thông Cần Đước.
 • 917.321.900 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểntừ ngày 12/05/2009 đến 25/05/2009Theo đơn giá75 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:95
  Ngày xuất bản13/05/2009