Xây dựng Hạ tầng Khu tái định cư phường 5 – quận Gò

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Hạ tầng Khu tái định cư phường 5 – quận Gò, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 1483/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 2044/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 4152535181(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Hạ tầng Khu tái định cư phường 5 – quận Gò (23 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 (Hạng mục đường nội bộ) Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp
 • 8.659.037 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm2009Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  02 (Hạng mục đường nội bộ) Thi công phần xây lắp
 • 2.912.585.082 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2009Theo đơn giá 05 tháng
  03 (Hạng mục đường nội bộ) Giám sát thi công xây dựng
 • 56.687.827 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm2009Theo tỷ lệ phần trăm 05 tháng
  04 (Hạng mục đường nội bộ) Kiểm toán
 • 17.593.400 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2009Trọn gói 01 tháng
  05 (Hạng mục đường nội bộ) Bảo hiểm công trình
 • 5.772.691 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2009Trọn gói 17 tháng
  06 (Hạng mục đường nội bộ) Di dời trụ điện
 • 60.500.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2009Theo đơn giá 05 tháng
  01 (Hạng mục cung cấp điện sinh hoạt và điện chiếu sáng công cộng) Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp
 • 1.888.108 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  02 (Hạng mục cung cấp điện sinh hoạt và điện chiếu sáng công cộng) Thi công phần xây lắp
 • 445.311.132 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2009Theo đơn giá 05 tháng
  03 (Hạng mục cung cấp điện sinh hoạt và điện chiếu sáng công cộng) Giám sát thi công xây dựng
 • 10.118.788 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 05 tháng
  04 (Hạng mục cung cấp điện sinh hoạt và điện chiếu sáng công cộng) Kiểm toán
 • 2.135.650 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2009Trọn gói 01 tháng
  05 (Hạng mục cung cấp điện sinh hoạt và điện chiếu sáng công cộng) Bảo hiểm công trình
 • 1.077.379 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2009Trọn gói 17 tháng
  06 (Hạng mục cung cấp điện sinh hoạt và điện chiếu sáng công cộng) Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp
 • 3.541.577 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2009Theo đơn giá 05 tháng
  01 (Hạng mục cấp nước) Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp
 • 451.770 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  02 (Hạng mục cấp nước) Thi công phần xây lắp
 • 150.589.941 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2009Theo đơn giá 05 tháng
  03 (Hạng mục cấp nước) Giám sát thi công xây dựng
 • 2.957.587 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 05 tháng
  04 (Hạng mục cấp nước) Kiểm toán
 • 756.250 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2009Trọn gói 01 tháng
  05 (Hạng mục cấp nước) Bảo hiểm công trình
 • 410.699 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2009Trọn gói 17 tháng
  06 (Hạng mục cấp nước) Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp
 • 1.035.155 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2009Theo đơn giá 05 tháng
  01 (Hạng mục hệ thống Phòng cháy chữa cháy) Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp
 • 418.846 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  02 (Hạng mục hệ thống Phòng cháy chữa cháy) Thi công phần xây lắp
 • 123.333.623 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2009Theo đơn giá 05 tháng
  03 (Hạng mục hệ thống Phòng cháy chữa cháy) Giám sát thi công xây dựng
 • 3.857.534 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 05 tháng
  04 (Hạng mục hệ thống Phòng cháy chữa cháy) Kiểm toán
 • 833.421 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2009Trọn gói 01 tháng
  05 (Hạng mục hệ thống Phòng cháy chữa cháy) Bảo hiểm công trình
 • 305.281 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2009Trọn gói 17 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 96
  Ngày xuất bản 12/05/2009