Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng – Xây dựng Hạ tầng Khu tái định cư phường 5 – quận Gò

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Hạ tầng Khu tái định cư phường 5 – quận Gò

03 (Hạng mục đường nội bộ)
Quý 2 năm2009
05 tháng
Giá gói thầu:
 • 56.687.827 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Hạ tầng Khu tái định cư phường 5 – quận Gò