Xây dựng các công trình phụ trợ chi nhánh điện Bến Cát

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng các công trình phụ trợ chi nhánh điện Bến Cát, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Điện lực Bình Dương
Số hiệu: 2259/QĐ-ĐLBD.16
Ngày ban hành: 27/12/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2
Số hiệu: 266/QĐ-ĐLBD
Ngày ban hành: 06/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: KHCB của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 262720000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng các công trình phụ trợ chi nhánh điện Bến Cát (01 gói thầu)


  – Tên dự án: Xây dựng các công trình phụ trợ chi nhánh điện Bến Cát. – Nguồn vốn: theo kế hoạch vốn XDCB của Công ty Điện lực 2. – Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. – Thời gian bán HSMT : từ 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 05 năm 2009 đến trước 09 giờ 00, ngày 12 tháng 06 năm 2009 (trong giờ hành chính). – Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án – Điện lực Bình Dương, số 03 CMT8, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, điện thoại: 0650.2211066, fax: 0650.3825847. – Giá bán 01 bộ HSMT : 300.000VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm ngàn đồng chẵn). – Địa chỉ nhận HSDT : Ban Quản lý dự án – Điện lực Bình Dương, số 03 CMT8, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, điện thoại: 0650.2211066, fax: 0650.3825847. – Thời điểm đóng thầu : 09 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 06 năm 2009. – Bảo đảm dự thầu : 8.500.000VNĐ (Bằng chữ: Tám triệu, năm trăm nghìn đồng). Bảo đảm dự thầu có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành. HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 06 năm 2009, tại Hội trường – Điện lực Bình Dương, số 03 CMT8, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  xddd Xây dựng các công trình phụ trợ chi nhánh điện Bến Cát
 • 340106560 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 29/04/2009Trọn gói 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 96
  Ngày xuất bản 12/05/2009