Gói thầu: Cung cấp thiết bị trường mầm non Phước Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương – Trường mầm non Phước Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Gói thầu: Cung cấp thiết bị trường mầm non Phước Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương – Kế hoạch đấu thầu: Trường mầm non Phước Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

2
Quý IV/2009
90 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 2.199.168.125 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường mầm non Phước Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương