Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – Trường mầm non Phước Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Trường mầm non Phước Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

5
Quý II/2009
270 ngày (từ ngày bên A phát lệnh khởi công xây dựng công trình)
Giá gói thầu:
 • 53.168.613 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường mầm non Phước Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương