Gói thầu: Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Trường mầm non Phước Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Gói thầu: Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Trường mầm non Phước Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

9
Quý II/2009
270 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 110.878.712 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường mầm non Phước Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương