Xây dựng mới đường giao thông dọc rạch Cây É (từ ngả ba công an huyện đến giáp cầu Quan) huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới đường giao thông dọc rạch Cây É (từ ngả ba công an huyện đến giáp cầu Quan) huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương, Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu:3859/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/08/2006
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu:1696/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/04/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 29.782.936.546(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới đường giao thông dọc rạch Cây É (từ ngả ba công an huyện đến giáp cầu Quan) huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương (5 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Giám sát thi công xây dựng
 • 231.790.219 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II – Qúy III/2009Trọn gói480 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  2Lập Hồ sơ mời thầu xây lắp
 • 25.645.902 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II – Qúy III/2009Trọn gói100 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  3Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 43.774.954 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II – Qúy III/2009Trọn gói480 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  4Kiểm toán công trình
 • 94.807.992 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III – Quý IV/2010Trọn gói60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  5Xây dựng mới đường giao thông dọc rạch Cây É (từ ngả ba công an huyện đến giáp cầu Quan) huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương
 • 11.047.029.304 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II – Qúy III/2009Trọn gói480 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:96
  Ngày xuất bản12/05/2009