Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán – dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng lô E-2b Khu Công Nghệ Cao TP.HCM

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng lô E-2b Khu Công Nghệ Cao TP.HCM

02
Quý II năm 2009
15 ngày làm việc
Giá gói thầu:
 • 87.573.963 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng lô E-2b Khu Công Nghệ Cao TP.HCM