Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình – dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng lô E-2b Khu Công Nghệ Cao TP.HCM

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng lô E-2b Khu Công Nghệ Cao TP.HCM

05
Quý III năm 2009
Theo thời gian thi công đến khi nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng
Giá gói thầu:
 • 664.981.798 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng lô E-2b Khu Công Nghệ Cao TP.HCM