Đấu thầu mua một máy siêu âm màu 4D

Bệnh viện Ðiều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương có nhu cầu mua một máy siêu âm màu 4D. Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Bệnh viện Ðiều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương có nhu cầu mua một máy siêu âm màu 4D. Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Bệnh viện Ðiều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tới tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị nêu trên.

Nhà thầu tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và mua hồ sơ mời thầu (HSMT) với số tiền không hoàn lại là: 700.000 đồng/bộ hồ sơ, tại: Phòng Hành chính quản trị – Bệnh viện Ðiều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương.

Ðịa chỉ: Ðường Nguyễn Du, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ðiện thoại: 037. 3821431

Fax: 037. 3821432.

Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ ngày 16-12 đến trước 9 giờ ngày 26-12-2008 (theo giờ hành chính).

Hồ sơ dự thầu (HSDT) phải được gửi kèm theo một bảo lãnh dự thầu trị giá 1% giá trị dự thầu và phải được chuyển đến Phòng Hành chính quản trị – Bệnh viện Ðiều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương trước 9 giờ ngày 26-12-2008 (thời điểm đóng thầu).

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ ngày 26-12-2008 tại Hội trường Bệnh viện Ðiều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương.