Gói thầu: Tư vấn kiểm định chất lượng và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng lô E-2b Khu Công Nghệ Cao TP.HCM

Gói thầu: Tư vấn kiểm định chất lượng và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng lô E-2b Khu Công Nghệ Cao TP.HCM

07
Quý III năm 2009
Theo quy định
Giá gói thầu:
 • 232.743.629 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng lô E-2b Khu Công Nghệ Cao TP.HCM