Mua sắm, lắp đặt 02 cột anten ∆70 cao 60m tại Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Thanh Chương và Tương Dương

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm, lắp đặt 02 cột anten ∆70 cao 60m tại Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Thanh Chương và Tương Dương, Dự án nhóm C, ngành phát thanh truyền hình.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư: Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Nghệ An
Số hiệu: 154
Ngày ban hành: 15/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT: Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Nghệ An
Số hiệu: 154/QĐ.UBND.VX
Ngày ban hành: 15/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Phát thanh, truyền hình
Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp,
Tổng mức đầu tư:
  • 601.158.800(VND)

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm, lắp đặt 02 cột anten ∆70 cao 60m tại Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Thanh Chương và Tương Dương (1 gói thầu)

Số hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn: Phương thức đấu thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian tổ chức đấu thầu Phương thức hợp đồng: Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Mua sắm, lắp đặt 02 cột anten ∆70 cao 60m tại Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Thanh Chương và Tương Dương
  • 601.158.800 (VND)

Vốn sự nghiệp
Một túi hồ sơ Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009 Trọn gói 45 ngày

Thông tin xuất bản
Số xuất bản: 96
Ngày xuất bản 12/05/2009