Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng lô E-2a Khu Công Nghệ Cao TP.HCM

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng lô E-2a Khu Công Nghệ Cao TP.HCM

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ban Quản lý Khu Công Nghệ Cao TP.HCM
Số hiệu:121/QĐ-KCNC
Ngày ban hành:30/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ban Quản lý Khu Công Nghệ Cao TP.HCM
Số hiệu:63/QĐ-KCNC
Ngày ban hành:27/04/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 52.949.305.347(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng lô E-2a Khu Công Nghệ Cao TP.HCM (10 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán
 • 193.579.399 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo thời gian30 ngày làm việc
  02Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán
 • 82.696.201 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm15 ngày làm việc
  03Tư vấn lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp
 • 65.107.303 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTừ lúc ký hợp đồng đến khi có QĐ phê duyệt KQĐT
  04Tư vấn lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây lắp
 • 20.799.488 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTừ lúc ký hợp đồng đến khi có QĐ phê duyệt KQĐT
  05Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 • 603.434.129 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009 Theo thời gianTheo thời gian thi công đến khi nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng
  06Tư vấn quan trắc lún
 • 50.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009 Trọn góiTheo thời gian thi công
  07Tư vấn kiểm định chất lượng và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 211.201.945 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTheo quy định
  08Tư vấn kiểm toán
 • 119.431.831 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTheo quy định
  09Bảo hiểm công trình
 • 109.821.295 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Trọn góiTừ khi khởi công đến khi nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng và bảo hành công trình
  10Thi công xây lắp
 • 45.758.872.965 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo đơn giá150 ngày làm việc
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:96
  Ngày xuất bản12/05/2009