Gói thầu: Bảo hiểm – Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành

Gói thầu: Bảo hiểm – Kế hoạch đấu thầu: Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành

4
quý II/2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 27.724.839 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành