Gói thầu: quản lý dự án – Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành

Gói thầu: quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu: Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành

Quý II/2009
Theo tiến độ thực hiện dự án
Giá gói thầu:
 • 277.912.638 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành