Gói thầu: Tư vấn đấu thầu các gói thầu khác – Dự án Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity

Gói thầu: Tư vấn đấu thầu các gói thầu khác – Kế hoạch đấu thầu: Dự án Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity

2
Các tháng 5,6 – 2009
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 423.500.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án “Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity”