Gói thầu: Gói thầu EPC đường dây 500-110kV – Dự án Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity

Gói thầu: Gói thầu EPC đường dây 500-110kV – Kế hoạch đấu thầu: Dự án Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity

5
Các tháng 7,8,9,10 – 2009
420 ngày
Giá gói thầu:
 • 172.958.700.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Hợp đồng hỗn hợp


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án “Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity”