Dự án Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity

Kế hoạch đấu thầu: Dự án Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity, dự án nhóm B, ngành Điện

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Công thương TPHCM
Số hiệu: 110/QĐ-SCT
Ngày ban hành: 23/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Công thương TP.HCM
Số hiệu: 127/QĐ-SCT
Ngày ban hành: 07/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 998.871.294.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án “Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity” (14 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn đấu thầu các gói thầu EPC
 • 511.700.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Các tháng 5,6,7 – 2009Theo tỷ lệ phần trăm 230 ngày
  2 Tư vấn đấu thầu các gói thầu khác
 • 423.500.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Các tháng 5,6 – 2009Trọn gói 360 ngày
  3 Tư vấn giám sát khảo sát lập thiết kế
 • 157.300.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Các tháng 7,8 – 2009Trọn gói 60 ngày
  4 Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 5.597.500.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Các tháng 7,8,9 – 2009Theo tỷ lệ phần trăm 470 ngày
  5 Gói thầu EPC đường dây 500-110kV
 • 172.958.700.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Các tháng 7,8,9,10 – 2009Hợp đồng hỗn hợp 420 ngày
  6 Gói thầu EPC cáp ngầm 220kV
 • 717.459.100.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Có sơ tuyển Các tháng 7,8,9,10 – 2009Hợp đồng hỗn hợp 420 ngày
  7 Gói thầu EPC cáp ngầm 110kV
 • 48.084.600.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Các tháng 7,8,9,10 – 2009Hợp đồng hỗn hợp 350 ngày
  8 Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng dự toán
 • 911.700.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Các tháng 7,8,9 – 2009Theo tỷ lệ phần trăm 45 ngày
  9 Tư vấn kiểm toán công trình
 • 363.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Các tháng 10,11 – 2009Theo tỷ lệ phần trăm 45 ngày
  10 Dịch vụ bảo hiểm công trình
 • 2.763.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Các tháng 7,8,9 – 2009Theo tỷ lệ phần trăm 470 ngày
  11 Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình
 • 3.100.500.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Các tháng 7,8,9 – 2009Theo tỷ lệ phần trăm 470 ngày
  12 Quản lý chung dự án
 • 3.335.900.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Tự thực hiệnTheo đơn giá 470 ngày
  13 Tư vấn quản lý chất lượng, khối lượng và tiến độ các gói thầu EPC
 • 4.077.200.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Các tháng 7,8,9 – 2009Theo tỷ lệ phần trăm 470 ngày
  14 Tháo dỡ, thanh lý vật tư – thiết bị thu hồi
 • 000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 10,11 – 2010Trọn gói 45 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 97
  Ngày xuất bản 15/05/2009