Gói thầu: Quản lý chung dự án – Dự án Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity

Gói thầu: Quản lý chung dự án – Kế hoạch đấu thầu: Dự án Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity

12
Tự thực hiện
470 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.335.900.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án “Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity”