Gói thầu: Tư vấn quản lý chất lượng, khối lượng và tiến độ các gói thầu EPC – Dự án Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity

Gói thầu: Tư vấn quản lý chất lượng, khối lượng và tiến độ các gói thầu EPC – Kế hoạch đấu thầu: Dự án Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity

13
Các tháng 7,8,9 – 2009
470 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.077.200.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án “Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity”