Gói thầu: Tháo dỡ, thanh lý vật tư – thiết bị thu hồi – Dự án Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity

Gói thầu: Tháo dỡ, thanh lý vật tư – thiết bị thu hồi – Kế hoạch đấu thầu: Dự án Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity

14
tháng 10,11 – 2010
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án “Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity”