Trò chơi Samba Tower

Kế hoạch đấu thầu: Trò chơi Samba Tower, Dự án nhóm C, ngành Thương mại dịch vụ.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty TNHH một thành viên dịch vụ du lịch Phú Thọ
Số hiệu: 21 /QĐ-QLĐT
Ngày ban hành: 16/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty TNHH một thành viên dịch vụ du lịch Phú Thọ
Số hiệu: 54/QĐ-QLĐT
Ngày ban hành: 14/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thương mại, dịch vụ
Nguồn vốn: KHCB của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 5.817.521.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trò chơi Samba Tower (8 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
 • 43.078.842 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  02 Tư vấn đấu thầu thiết bị
 • 12.128.234 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  03 Thiết bị
 • 4.719.157.140 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển 05/2009Trọn gói 180 ngày
  04 Xây lắp
 • 495.216.000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 07/2009Theo đơn giá 60 ngày
  05 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 47.872.544 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 07/2009Theo thời gian 200 ngày
  06 Chứng nhận phù hợp chất lượng công trình
 • 16.755.391 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 07/2009Theo đơn giá 200 ngày
  07 Bảo hiểm
 • 11.325.977 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 07/2009Theo đơn giá 200 ngày
  08 Kiểm toán
 • 16.517.050 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 12/2009Theo đơn giá 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 101
  Ngày xuất bản 19/05/2009