Gói thầu: Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán – xây dựng công trình Trường Tiểu học Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Trường Tiểu học Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải

05
Quý II, quý III năm 2009
07 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 31.708.225 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Trường Tiểu học Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải