Gói thầu: Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – xây dựng công trình Trường Tiểu học Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải

Gói thầu: Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Trường Tiểu học Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải

08
Quý II, quý III năm 2009
Từ ngày ký kết hợp đồng đến khi nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
Giá gói thầu:
 • 50.621.862 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Trường Tiểu học Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải