Gói thầu: Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT thiết bị – xây dựng công trình Trường Tiểu học Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải

Gói thầu: Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT thiết bị – Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Trường Tiểu học Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải

11
Quý II, quý III năm 2009
Từ ngày ký kết hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu thiết bị
Giá gói thầu:
 • 1.716.382 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Trường Tiểu học Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải