Đường Mỹ Lợi dọc sông Cũ, huyện Cai Lậy

Kế hoạch đấu thầu: Đường Mỹ Lợi dọc sông Cũ, huyện Cai Lậy, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 896/QĐ-SKH&ĐT
Ngày ban hành: 24/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 980/QĐ-SKH&ĐT
Ngày ban hành: 07/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.672.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường Mỹ Lợi dọc sông Cũ, huyện Cai Lậy (04 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn quản lý dự án
 • 23.446.066 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án
  02 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công
 • 3.360.292 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  03 Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công
 • 29.926.811 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  04 Xây lắp (Mặt đường láng nhựa)
 • 1.263.267.646 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 210 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt BCKTKT Size 229 K
  • Quyết định phê duyệt KHĐT Size 199 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 101
  Ngày xuất bản 19/05/2009