Gói thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công – Đường Mỹ Lợi dọc sông Cũ, huyện Cai Lậy

Gói thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công – Kế hoạch đấu thầu: Đường Mỹ Lợi dọc sông Cũ, huyện Cai Lậy

03
Quý II/2009
Theo tiến độ thực hiện dự án
Giá gói thầu:
 • 29.926.811 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường Mỹ Lợi dọc sông Cũ, huyện Cai Lậy