Gói thầu: Xây lắp (Mặt đường láng nhựa) – Đường Mỹ Lợi dọc sông Cũ, huyện Cai Lậy

Gói thầu: Xây lắp (Mặt đường láng nhựa) – Kế hoạch đấu thầu: Đường Mỹ Lợi dọc sông Cũ, huyện Cai Lậy

04
Quý II/2009
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.263.267.646 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường Mỹ Lợi dọc sông Cũ, huyện Cai Lậy