Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Hạ tầng khu định cư dân vạn đò Phú Mậu (giai đoạn 2)

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Hạ tầng khu định cư dân vạn đò Phú Mậu (giai đoạn 2)

4
năm 2009
theo hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 21391000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Hạ tầng khu định cư dân vạn đò Phú Mậu (giai đoạn 2)