Gói thầu cung ứng, lắp đặt trang thiết bị phục vụ báo cáo Chương trình 135 giai đoạn II trên địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu cung ứng, lắp đặt trang thiết bị phục vụ báo cáo Chương trình 135 giai đoạn II trên địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Dự án nhóm C, ngành Điện tử tin học

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND huyện Thuận Châu
Số hiệu:979/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Số hiệu:1044/QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Điện tử, tin học
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 2160000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu cung ứng, lắp đặt trang thiết bị phục vụ báo cáo Chương trình 135 giai đoạn II trên địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Cung ứng, lắp đặt thiết bị phục vụ báo cáo chương trình 135 giai đoạn II
 • 216.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển8giờ 30 phút, Ngày 26/6/2009Trọn gói10 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:101
  Ngày xuất bản19/05/2009