Nghĩa trang liệt sĩ Cai Lậy- tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Nghĩa trang liệt sĩ Cai Lậy- tỉnh Tiền Giang, Dự án nhóm B, ngành lao động thương binh xã hội

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Số hiệu: Số 1316/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành: 29/09/2004
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Số hiệu: số 563/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành: 04/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Lao động, thương binh và xã hội
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 16.500.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nghĩa trang liệt sĩ Cai Lậy- tỉnh Tiền Giang (2 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp số 2
 • 13.458.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 5/2009Theo tỷ lệ phần trăm Tháng 5/2009
  2 Gói thầu xây lắp số 2 (sân vườn, đường nội bộ, cột cờ và cây xanh, thảm cỏ)
 • 3.923.603.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 5/2009Theo đơn giá 150 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 102
  Ngày xuất bản 22/05/2009