Dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm

Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm, Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 412/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 584/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác,
Tổng mức đầu tư:
 • 80.250.693.925(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm (11 gói thầu)


  Các gói thầu 1,3,5,6,7,8,9,10 đã gồm 22% chi phí dự phòng
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán
 • 1.121.248.477 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  02 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán
 • 79.577.067 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 20 ngày
  03 Giám sát thi công xây dựng
 • 1.133.374.028 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Thực hiện khi có vốnTheo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thi công từng gói thầu
  04 Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT
 • 56.419.651 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Thực hiện khi có vốnTheo tỷ lệ phần trăm 45 ngày
  05 Xây dựng nền mặt đường, kè gia cố sạt lở và sửa chữa các cầu đoạn 1 (KM0+000 -KM8+000)
 • 19.499.720.776 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Thực hiện khi có vốnTheo đơn giá 300 ngày
  06 Xây dựng nền mặt đường, kè gia cố sạt lở và sửa chữa các cầu đoạn 2 (KM8+000 -KM13+720)
 • 21.410.305.888 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Thực hiện khi có vốnTheo đơn giá 300 ngày
  07 Xây các cống vuông tôm và cống bản (Km2+530)
 • 5.581.974.481 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Thực hiện khi có vốnTheo đơn giá 180 ngày
  08 Xây dựng cầu Kênh Lầu Quốc Gia (Km5+430,16)
 • 4.704.336.108 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Thực hiện khi có vốnTheo đơn giá 180 ngày
  09 Xây dựng cầu Cái Keo (Km12+800)
 • 15.495.136.135 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Thực hiện khi có vốnTheo đơn giá 300 ngày
  10 Xây dựng bến phà Cây Dương
 • 4.430.387.452 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Thực hiện khi có vốnTheo đơn giá 180 ngày
  11 Bảo hiểm công trình
 • 275.490.793 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Thực hiện khi có vốnTheo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thi công từng gói thầu

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số: 412/QĐ-UBND ngày 16/3/2009 Size 66 K
  • Quyết định phê duyệt KHĐT dự án số: 584/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 Size 54 K
  • Quyết định phê duyệt số: 869/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 Size 64 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 102
  Ngày xuất bản 22/05/2009