Khối phụ trụ sở UBND Xã Long Thới

Kế hoạch đấu thầu: Khối phụ trụ sở UBND Xã Long Thới, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND Huyện Nhà Bè
Số hiệu: 30/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND Huyện Nhà Bè
Số hiệu: 30/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.040.894.427(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Khối phụ trụ sở UBND Xã Long Thới (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây lắp
 • 4.998.254.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí I năm 2009Trọn gói 240 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 102
  Ngày xuất bản 22/05/2009