Thiết kế thi công-Tổng dự toán

Kế hoạch đấu thầu: Thiết kế thi công-Tổng dự toán, Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND Thành phố Vũng Tàu
Số hiệu: 1845/QĐ.UBND
Ngày ban hành: 22/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND thành phố Vũng Tàu
Số hiệu: 2112/QĐ.UBND
Ngày ban hành: 06/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 18.813.819.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Thiết kế thi công-Tổng dự toán (9 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói 01 Thiết kế thi công-Tổng dự toán
 • 437.210.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
  Gói 02 Thẩm tra thiết kế thi công-Tổng dự toán
 • 45.349.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  Gói 03 Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu
 • 38.954.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  Gói 04 Kiểm tra đánh giá sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng
 • 110.686.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm Trong thời gian thi công
  Gói 05 Kiểm toán
 • 65.811.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 04 tháng
  Gói 06 Bảo hiểm công trình
 • 29.070.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 12 tháng
  Gói 07 Giám sát thi công xây dựng
 • 316.247.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo thời gian 12 tháng
  Gói 08 Xây lắp
 • 14.534.905.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo đơn giá 12 tháng
  Gói 09 Thiết bị
 • 814.825.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo đơn giá 12 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 101
  Ngày xuất bản 21/05/2009