Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán – Nâng cấp đường Ngô Quyền, phường 10, thành phố Vũng Tàu

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp đường Ngô Quyền, phường 10, thành phố Vũng Tàu

Gói 02
Đã thực hiện
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 34.328.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp đường Ngô Quyền, phường 10, thành phố Vũng Tàu