Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng – Nâng cấp đường Ngô Quyền, phường 10, thành phố Vũng Tàu

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp đường Ngô Quyền, phường 10, thành phố Vũng Tàu

Gói 05
Đã thực hiện
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 282.110.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp đường Ngô Quyền, phường 10, thành phố Vũng Tàu