Gói thầu: Tư vấn thẩm tra TKKT-Dự toán – Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra TKKT-Dự toán – Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu

Gói 04
Đã thực hiện
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 31.199.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu