Gói thầu: Đo vẽ lập bản đồ thu hồi đất – Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu

Gói thầu: Đo vẽ lập bản đồ thu hồi đất – Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu

Gói 05
Đã thực hiện
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 10.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu