Gói thầu: Đo vẽ lập bản đồ thu hồi đất – Trường mầm non Sơn Ca – Phường 4 – Thành phố Vũng Tàu

Gói thầu: Đo vẽ lập bản đồ thu hồi đất – Kế hoạch đấu thầu: Trường mầm non Sơn Ca – Phường 4 – Thành phố Vũng Tàu

Gói 4
Đã thực hiện
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 10.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường mầm non Sơn Ca – Phường 4 – Thành phố Vũng Tàu