Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Trường mầm non Sơn Ca – Phường 4 – Thành phố Vũng Tàu

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Trường mầm non Sơn Ca – Phường 4 – Thành phố Vũng Tàu

Gói 8
Sau khi có KH vốn và mặt bằng thi công
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 14.798.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường mầm non Sơn Ca – Phường 4 – Thành phố Vũng Tàu