Gói thầu: Tư vấn kiểm toán quyết toán – Trường mầm non Sơn Ca – Phường 4 – Thành phố Vũng Tàu

Gói thầu: Tư vấn kiểm toán quyết toán – Kế hoạch đấu thầu: Trường mầm non Sơn Ca – Phường 4 – Thành phố Vũng Tàu

gói 9
Sau khi công trình thi công hoàn thành
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 13.400.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường mầm non Sơn Ca – Phường 4 – Thành phố Vũng Tàu