Dự án Trung tâm giới thiệu việc làm – Cơ sở 2 tại Bà Rịa

Kế hoạch đấu thầu dự án Trung tâm giới thiệu việc làm – Cơ sở 2 tại Bà Rịa. dự án nhóm C, ngành Lao động, thương binh xã hội

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Số hiệu: 3737/QĐ.UBND
Ngày ban hành: 25/10/2006
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Số hiệu: 179/QĐ.UBND
Ngày ban hành: 17/01/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Lao động, thương binh và xã hội
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 16.518.710.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trung tâm giới thiệu việc làm – Cơ sở 2 tại Bà Rịa (9 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 tư vấn thiết kế dự toán
 • 200.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 3/2007Theo tỷ lệ phần trăm 3 tháng
  02 tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 150.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 6/2009Theo tỷ lệ phần trăm 08 tháng
  03 tư vấn thẩm tra thiết kế dự toán, lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu
 • 45.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 7/2007Theo tỷ lệ phần trăm 12 tháng
  04 Tư vấn thẩm định giá
 • 15.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 9/2008Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  05 tư vấn kiểm tra an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng CTXD
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 7/2009Theo tỷ lệ phần trăm 08 tháng
  06 tư vấn kiểm toán quyết toán
 • 15.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 3/2009Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  07 bảo hiểm công trình
 • 15.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 7/2009Trọn gói 08 tháng
  08 xây lắp
 • 11.410.510.168 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 6/2009Theo đơn giá 08 tháng
  09 mua sắm thiết bị
 • 1.843.980.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 8/2009Trọn gói 05 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 100
  Ngày xuất bản 20/05/2009