Gói thầu: tư vấn thẩm tra thiết kế dự toán, lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu – dự án Trung tâm giới thiệu việc làm – Cơ sở 2 tại Bà Rịa

Gói thầu: tư vấn thẩm tra thiết kế dự toán, lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu – Kế hoạch đấu thầu dự án Trung tâm giới thiệu việc làm – Cơ sở 2 tại Bà Rịa

03
tháng 7/2007
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 45.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trung tâm giới thiệu việc làm – Cơ sở 2 tại Bà Rịa