Gói thầu số 4 – Công trình Trường Tiểu học Nhơn Ninh A (điểm Tân Long), Trường Tiểu học Tân Hòa A (điểm Ấp Đông), Trường Tiểu học Hậu Thạnh Tây (điểm ấp 5), hạng mục 03 phòng học, 01 phòng giáo viên, nhà vệ sinh.

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 4 – Công trình Trường Tiểu học Nhơn Ninh A (điểm Tân Long), Trường Tiểu học Tân Hòa A (điểm Ấp Đông), Trường Tiểu học Hậu Thạnh Tây (điểm ấp 5), hạng mục 03 phòng học, 01 phòng giáo viên, nhà vệ sinh. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An
Số hiệu:343/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành:19/05/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số hiệu:175/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành:11/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:WB ,
Tổng mức đầu tư:
 • 12.212.154.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 4 – Công trình Trường Tiểu học Nhơn Ninh A (điểm Tân Long), Trường Tiểu học Tân Hòa A (điểm Ấp Đông), Trường Tiểu học Hậu Thạnh Tây (điểm ấp 5), hạng mục 03 phòng học, 01 phòng giáo viên, nhà vệ sinh thuộc Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Long An (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  số 4Gói thầu số 4 – Công trình Trường Tiểu học Nhơn Ninh A (điểm Tân Long), Trường Tiểu học Tân Hòa A (điểm Ấp Đông), Trường Tiểu học Hậu Thạnh Tây (điểm ấp 5), hạng mục 03 phòng học, 01 phòng giáo viên, nhà vệ sinh thuộc Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Long An
 • 1.829.817.150 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển02/06/2009 đến 19/06/2009Trọn gói100 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:100
  Ngày xuất bản20/05/2009